Na czym polega inwentaryzacja stanu technicznego budynków?

Na czym polega inwentaryzacja stanu technicznego budynków?

20 marca, 2020 0 przez Specjalista Marketingu

Najczęściej inwentaryzację stanu technicznego budynku wykonuje się przed planowanym remontem obejmującym nadbudowę lub przebudowę budynku albo przed zakupem czy sprzedażą nieruchomości. Taka ekspertyza budowlana ma na celu przedstawienie stanu faktycznego obiektu budowlanego. Co się na nią składa? I kiedy jeszcze wskazane jest przeprowadzenie inwentaryzacji budynków?

Na czym polega inwentaryzacja stanu technicznego budynków?

Najczęściej inwentaryzację stanu technicznego budynku wykonuje się przed planowanym remontem obejmującym nadbudowę lub przebudowę budynku albo przed zakupem czy sprzedażą nieruchomości. Taka ekspertyza budowlana ma na celu przedstawienie stanu faktycznego obiektu budowlanego. Co się na nią składa? I kiedy jeszcze wskazane jest przeprowadzenie inwentaryzacji budynków?

Inwentaryzacja zabudowy – co obejmuje?

Pod względem formalnym inwentaryzacja stanu technicznego budynków obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej. W inwentaryzacji budynku znajduje się m. in. szczegółowy wykaz, obejmujący: techniczny opis obiektu (konstrukcja, architektura, elewacja) wraz z ujęciem jego lokalizacji, określeniem rodzaju i charakteru budynku, opisem materiałów, z jakich jest skonstruowany oraz z przedstawieniem przekrojów i rzutów obiektu, a także rzutów działki, w postaci rysunków architektonicznych.

W skład dokumentacji bardzo często wchodzą również zdjęcia – w tym także fotografie 360 stopni wykonane z drona. Na podstawie inwentaryzacji budynku architekt tworzy właściwy projekt przebudowy obiektu. W celach przebudowy starych domów inwentaryzacja stanu technicznego budynków jest konieczna.

Ekspertyza budowlana przy nowej inwestycji

Kiedy mamy do czynienia z nową inwestycją budowlaną, która jest prowadzona w pobliżu lub bezpośrednim sąsiedztwie innej zabudowy, należy przeprowadzić inwentaryzację stanu technicznego budynków oraz pobliskiej infrastruktury – czyli tzw. monitoring oddziaływania budowy na otoczenie. Za sprawą takiej ekspertyzy budowlanej inwestor otrzyma dokumentację, która wykaże stan okolicznych budynków przed rozpoczęciem prac.

Inwentaryzacja stanu technicznego budynków jest zatem doskonałą podkładką w przypadku późniejszych roszczeń odszkodowawczych. Każdy budynek jest bowiem szczegółowo opisany w oddzielnych protokołach, które obrazują stan konstrukcji łącznie z wszystkimi istniejącymi już ubytkami i uszkodzeniami. Oczywiście muszą być one podpisane przez właściciela lub zarządcę zinwentaryzowanego budynku.