Rozliczenie PIT 2019

Rozliczenie PIT 2019

16 maja, 2020 8 przez Specjalista Marketingu

PIT 37 to rozliczenie, które można określić jako „najbliższe” większości ludzi aktywnych zawodowo. Dotyczy bowiem osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, uzyskujących przychody z tytułu pracy świadczonej na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, itp. PIT-37 to zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym. Termin rozliczenia PIT 2019 upłynął w dniu 30.04.2020 r.

Podstawowe informacje.

Już od kilku lat istnieje możliwość złożenia swojego PIT przez Internet. PIT online jest bardzo dużym ułatwieniem, ponieważ daje możliwość rozliczenia swoich dochodów bez wychodzenia z domu. Istotną informacją w zakresie obowiązku złożenia zeznania PIT-37 jest fakt, iż od niedawna funkcjonuje system zwany Twój e-PIT, który w zasadzie realizuje obowiązek rozliczenia za samego podatnika. Niemniej warto posiadać choć minimum wiedzy w temacie opodatkowania, aby móc zweryfikować dane, które zostały w tym systemie zawarte. A dokonywanie weryfikacji jest bardzo zalecane ze względu na fakt, iż mogą w nim zostać zawarte błędy. Ponadto system ten może również (co nie powinno być zaskoczeniem) „nie mieć wiedzy” o wszystkich przysługujących poszczególnym podatnikom ulgom i odliczeniom. Również kwestia możliwości przekazania 1% podatku na konkretną organizację pożytku publicznego może stanowić motywację dla sprawdzenia danych wykazanych w systemie. Co do zasady bowiem system ten „wypełnia” to pole w sposób analogiczny do roku poprzedniego. Oznacza to, iż do przekazania 1% podatku wskazywana jest ta sama organizacja (z tym samym numerem KRS), która była podana w roku poprzednim. Jeśli w poprzednim roku nie wykazana została żadna organizacja – w danym roku również pole to pozostaje puste. Natomiast samo zalogowanie do systemu Twój e-PIT – osobom o podstawowej znajomości obsługi komputera i korzystania z Internetu – nie powinno nastręczać większych trudności. Trzeba jednak:

  • podać swój PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
  • podać kwotę przychodu z jednej informacji uzyskanej od płatników za rok, którego dotyczy zeznanie (np. z PIT-11 od pracodawcy), a następnie
  • potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy zeznanie (czyli jeśli zeznanie jest składane za rok 2019, to należy podać kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty za rok 2018).

Warto więc mieć te dane wcześniej przygotowane. Natomiast w pozostałym zakresie wystarczy podążanie za pojawiającymi się kolejno komunikatami. Co do zasady e-pity są dość proste w obsłudze.

Koszty uzyskania przychodów.

Kwota wynagrodzenia uzyskiwana za każdy miesiąc od pracodawcy (tzw. kwota na rękę) jest kwotą po pomniejszeniu wszelkich składek, zaliczek na podatek i potrąceń, do odprowadzania których zobowiązany jest pracodawca. Natomiast w otrzymywanej od pracodawcy informacji (najczęściej jest to PIT-11) widnieje również („jako pierwsza”) kwota osiągniętego przez cały rok wynagrodzenia brutto (czyli bez ww. potrąceń). Jest to tzw. kwota osiągniętego przychodu, którą – dla uzyskania kwoty dochodu – pomniejsza się o wartość kosztów uzyskania przychodów. Tak, trzeba pamiętać, że przychód i dochód to w podatkach pojęcia całkowicie różne. Warto zwrócić uwagę, iż koszty uzyskania przychodów nie są stałe dla wszystkich podatników. Ich wysokość jest zależna od tego, czy dana osoba jest zatrudniona u jednego pracodawcy, czy ma podpisaną umowę o pracę również u innych pracodawców (tzw. jednoetatowcy i wieloetatowcy). A co więcej koszty te osiągają różną wartość, w zależności od tego, czy miejsce pracy znajduje się w miejscu zamieszkania, czy poza nim (chodzi oczywiście o miejscowość). W zależności od powyższych czynników koszty uzyskania przychodów są wyższe lub niższe. Jednocześnie wyższe koszty (czyli korzystniejsze) nie zawsze są uwzględniane przez pracodawcę w dokonywanych przez niego potrąceniach. Może on po prostu nie wiedzieć o fakcie, iż pracownik zatrudniony jest również u innego pracodawcy. Ponadto, mimo że pracodawca co do zasady w danych personalnych ma (powinien mieć) informację o miejscu zamieszkania pracownika, nie zawsze uwzględnia to w przyjmowaniu określonej wysokości kosztów uzyskania przychodów. Czasem przyjmuje zasadę potrącania ich wysokości podstawowej (tej niższej), pozostawiając w gestii samego pracownika ich powiększenie w zeznaniu PIT-37. Dlatego warto dokonać weryfikacji i przyjąć najkorzystniejsze rozwiązanie. Jeśli podatnik pracuje poza miejscem zamieszkania powinien więc sprawdzić, jaka kwota kosztów została uwzględniona w informacji PIT-11. Jeśli przysługuje mu prawo do zastosowania korzystniejszych zasad, należy to uwzględnić w zeznaniu PIT-37.

Ulgi i odliczenia.

W następnej kolejności, trzeba zwrócić uwagę na przysługujące ulgi i odliczenia. PIT 2019 przez internet, mimo dużego ułatwienia, nie „dysponuje” wszystkimi informacjami w tym zakresie i zwyczajnie najlepiej samemu dokonać odpowiedniej weryfikacji. Obecnie do najpopularniejszych ulg należy oczywiście:

  • ulga z tytułu wychowywania dzieci polegająca na możliwości odliczenia od podatku określonych kwot (których wysokość jest zależna od ilości posiadanych dzieci) oraz
  • ulga dla młodych polegająca tym, iż do określonej kwoty przychody osiągnięte przez osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, są zwolnione z opodatkowania PIT.

Zastosowanie mają również inne rodzaje ulg i odliczeń od dochodu oraz od podatku. Warto mieć wiedzę o tego rodzaju preferencjach, są przecież po to, by z nich korzystać.

 

0 0 votes
Article Rating