Sprawozdanie finansowe online

Sprawozdanie finansowe online

14 kwietnia, 2020 0 przez Specjalista Marketingu

Zbliża się okres rozliczeń i składania sprawozdań finansowych. Obecnie dokonanie formalności złożonych ze złożeniem sprawozdania finansowego do KRS możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Sposób złożenia odpowiedniego sprawozdania opisujemy w niniejszym artykule.

 

Obowiązek złożenia sprawozdania przez Internet

E-sprawozdania finansowe wraz z załącznikami, jak również oświadczenie o braku obowiązku składania oświadczenia można złożyć do KRS wyłącznie elektronicznie. W przypadku tego dokumentu, dokonano znacznych zmian w procedurze, wycofując z obiegu dokumenty papierowe.

Sporządzenie sprawozdania

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej oznacza nic innego jak dokument zapisany w określonym formacie i strukturze pliku i obowiązkowo podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, względnie kierownika jednostki, a jeśli kieruje nią organ wieloosobowy – przez wszystkich członków organu. Każde sprawozdanie, niezależnie od systemu przez który będzie składane, winien być stworzony jako jeden plik XML. Warto pamiętać, że wydruk w postaci papierowej stanowi wyłącznie kopię złożonego sprawozdania. Jednocześnie załączniki do sprawozdania nie podlegają restrykcyjnym ograniczeniom co do formatu, jednak powinny być sporządzone w formie elektronicznej.

Aplikacja Ministerstwa Finansów

Aby ułatwić składanie sprawozdań finansowych, dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, Ministerstwo Finansów udostępniło specjalną aplikację e-sprawozdania finansowe. Jest to aplikacja przeznaczona do tworzenia sprawozdań, dająca pewność wygenerowania dokumentu w prawidłowym formacie. Jednocześnie, aby złożyć sprawozdanie, należy założyć konto w portalu eKRS, po czym, w większości przypadków, można złożyć sprawozdanie do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Niektóre wyjątki wymagają dokonania płatności i składane są przez system S24. O tym szerzej na stronie fillup.pl.

Podpis

Sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami wymagają podpisu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym. Należy pamiętać, że w przypadku wieloosobowych organów, sprawozdanie muszą podpisać wszyscy członkowie. System został tak skonstruowany, że automatycznie wskazuje osoby, które muszą podpisać sprawozdanie.

Zgłoszenie przez pełnomocnika

Od kwietnia 2019 r. umożliwiono składanie dokumentów finansowych przez pełnomocnika. Jest to możliwe po przekazaniu przez Krajiwą Radę Radców Prawnych do sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości numeru PESEL pełnomocnika, co pozwala na weryfikację zgłoszenia.

Urząd Skarbowy

Dzięki wprowadzeniu e-sprawozdań finansowych, przedsiębiorca wpisany do rejestru KRS nie ma obowiązku składania dokumentu do Urzędu Skarbowego, bowiem system robi to automatycznie, przesyłając sprawozdanie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Programy

Całość procesu składania sprawozdania finansowego do KRS w systemie Internetowym może budzić wiele wątpliwości. W związku z czym, na pomoc przedsiębiorcom, wychodzą programy do sporządzania sprawozdań, które są dostępne na stronie: sprawozdanie finansowe . Jest to najlepszy wybór dla osób niedoświadczonych w obsługiwaniu ministerialnego systemu lub tych, którym zależy na czasie. Program umożliwia kompleksowe składanie sprawozdań, udostępniając użytkownikom również inne druki i formularze. Dodatkowo, korzystając z programu, zyskujemy pewność, że wszelkie dokumenty są zgodne z wymogami Ministerstwa Finansów i zostaną sporządzone w odpowiednich formatach. Nadto czujny system wskazuje ewentualnie popełnione blędy, dzięki czemu nie musimy się obawiać popełnienienia jakiejkolwiek pomyłki. Dodatkowo zyskujemy możliwość podglądu dokumentu w formie PDF, co umożliwia jego zapisanie i przechowywanie do celów dowodowych. System oferowany przez stronę jest niezwykle intuicyjny i zawierający opcję importowania plików, co niezmiernie przyspiesza sporządzenie dokumentu i jego podpisanie.

0 0 votes
Article Rating